Stichting 't Lemels Arfgoed

 

Rabobank Acties


Rabobank Vaart en Vechtstreek draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij regelmatig acties voor verenigingen en stichtingen.
St. 't Lemels Arfgoed doet hieraan veelal mee.

Stemmen
De leden van de Rabobank Vaart en Vechtstreek mogen 5 stemmen uitbrengen op hun favoriet. Elke stem is geld waard De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag te delen door het aantal uitgebrachte stemmen.

Wij ontvingen in 2018 op die manier bijna 900,= bij de Rabobank Clubkas Campagne.

In 2019 ontvingen wij ruim € 1.125,= bij de Rabobank Clubsupport actie.

Wij kunnen deze bijdragen goed gebruiken.

 

Bedankt voor uw steun!

 


Stichting 't Lemels Arfgoed