Stichting 't Lemels Arfgoed

 

 

Ons 'Arfdeeltje' 

 

Ons Stichtingsorgaan komt 2x per jaar uit: in juni en december.

 

In deze Arfdeeltjes staan bijdragen van werkgroepen,

die zich bezighouden met verschillende onderwerpen.

 

 

 

  

Arfdeeltje 2020


U bent van ons gewend dat u elk halfjaar ons Arfdeeltje ontvangt,

telkens voor de zomeren telkens rond de jaarwisseling.


In 2005, 2010 en 2015 hebben wij in plaats van een gewoon Arfdeeltje zgn. specials uitgegeven die gericht waren op Lemele, Archem en Dalmsholte in oorlogstijd 1940 – 1945.


In het kader van 75 jaar Vrijheid dit jaar én omdat er nog veel (nieuwe) verhalen rond de oorlog en met name de bevrijding in- en rondom Lemele te publiceren waren hebbenwe gemeend een 4e special uit te geven over dat onderwerp.


Eind 2019 is een begin gemaakt met het verzamelen van informatie en met interviews van (oud-) Lemelers in de hoop dat op dit moment (zomer 2020) het boekje ‘af’ zou zijn.

Het zal u niet verbazen dat dat ons door de coronaproblematiek nog niet gelukt is.

Met name door de veiligheidsmaatregelen is er stagnatie opgetreden in de interviews.

Wij hopen u aan het eind van dit jaar deze 4e special wél te kunnen publiceren.

 

 

 

 

 

Jaargang 22 nummer 44 (december 2019)

 

In het laatste Arfdeeltje, staan de volgende onderwerpen:

 

't Arfnieuws

Oudhollandse markt

Donateursavond 2020

Activiteiten 75 jaar Vrijheid

Erve Grootemarsink/Minkjan

Gekregen voorwerpen

Huize Klein Archem

Raadspel en Wastattan? OHM 2019

De jeugdjaren van Chris Mataheru

Een steenoven bij de Regge?

(vervolg op Arfdeeltje 43)

Het klappertjespistool

De inbraak in De Schakel

80 jaar Ned. Herv. Kerk

 

 

 

Het nieuwste Arfdeeltje is voor niet-donateurs te koop voor € 5,=.

Oudere deeltjes zijn te koop voor € 2,50.

Dit is exclusief verzendkosten.